Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013

Frontpage Flash

Your browser does not support this object.

Άξονας Τίτλος Προϋπολογισμός Υπολειπόμενος Προϋπολογισμός Ημ/νία Συνημμένα
Z' ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ζ’ «ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ» 600.000 07 / 02 / 2014
Α' ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αττική» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ A’: «Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας – Ενέργειας» 219.500.000 20 / 12 / 2013
Α' Ενίσχυση του έργου παραχώρησης «Αποπεράτωση Οδικού Άξονα «Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα» 250.000.000 06 / 12 / 2013
Ζ' Ενίσχυση του έργου παραχώρησης «Αποπεράτωση Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65): Τμήμα Ξυνιάδα –Τρίκαλα» 237.000.000 06 / 12 / 2013
Ζ' Ενίσχυση του έργου παραχώρησης «Μελέτη–Κατασκευή–Χρηματοδότηση –Λειτουργία– Συντήρηση και Εκμετάλλευση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί» 433.000.000 06 / 12 / 2013
Άξονας Τίτλος ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Προϋπολογισμός Ημερομηνία Συνημμένα
Α' Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΚΟΥΜΠΙΛΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΣΤΡΟΣ" ΓΓΔΕ - Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ1) 10 / 03 / 2014
Ζ' Ένταξη της Πράξης "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ" ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 550.000 06 / 03 / 2014
Θ' 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ" ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 4.500.000 05 / 03 / 2014
Α' 1η Τροποποίηση της Πράξης "Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών, καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του Υπ. Δημ. Τάξης & Προσ. του Πολίτη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 5.323.956,60 17 / 02 / 2014
Ζ' 1η Τροποποίηση της Πράξης "Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συλλογής και διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών, καθώς και φωτογραφικών ραντάρ του Υπ. Δημ. Τάξης & Προσ. του Πολίτη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ&ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ / ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 4.690.088,40 17 / 02 / 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας»
Καλώς Ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας"

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 2007-2013"  (ΕΠ-ΕΠ) υλοποιεί την αναπτυξιακή στρατηγική του τομέα Μεταφορών για την περίοδο 2007 - 2013 και αποτελεί τον ενιαίο Επιχειρησιακό Σχεδιασμό της χώρας στον τομέα των μεταφορών για την περίοδο αυτή. Το Πρόγραμμα συντίθεται από τα επιμέρους Επιχειρησιακά Προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων και της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ως εκ τούτου, περιλαμβάνει παρεμβάσεις και δράσεις που αφορούν σε όλα τα μεταφορικά υποσυστήματα του τομέα, δηλαδή τις οδικές, τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις αεροπορικές μεταφορές.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι στρατηγικοί στόχοι βάσει των οποίων υλοποιείται το ΕΠ-ΕΠ είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της προσπελασιμότητας των περιοχών της χώρας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήματος μεταφορών.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΕΠ "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας" ανέρχεται στο ποσό των 4,9 δισ. € από τα οποία 1,9 δισ. € προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 2,2 δισ. € από πόρους του Ταμείου Συνοχής, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή θα ανέλθει σε 0,76 δισ. €.