Φωτογραφίες Έργων

Ολοκλήρωση Αναβάθμισης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Κομοτηνή - Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα
Μετρό Θεσσαλονίκης
ΑΚ Αθήναιου - Ασέα
Γέφυρα Ποταμού Αλφειού

Τελευταία νέα

  • 9η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (13 Μαΐου 2016)
    Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 9η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, με συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.). Την εβδομάδα από 21 έως και 27 Μαρτίου 2016 υλοποιήθηκε πλήθος δράσεων σε όλη τη χώρα για τη σωστή ενημέρωση και πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων, τα οποία αποτελούν μάστιγα για την κοινωνία μας. περισσότερα»

  • Europe in my Region 2016 – Διαγωνισμός φωτογραφίας (10 Μαΐου 2016)
    Η Ευρώπη στην περιοχή μου 2016 (#EUinMyRegion) είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία επικοινωνίας, που στοχεύει να ενθαρρύνει τους πολίτες να δουν και να μάθουν περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή τους. Συμμετέχουν πάνω από 20 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. περισσότερα»

  • Ανάρτηση Προκήρυξης και Περίληψης Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού (09 Μαΐου 2016)
    Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου «Καθαρισμός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων των τριών κτιρίων στέγασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"». Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ και εδώ.

Πλοηγηθείτε στο χάρτη έργων της χώρας, ανά Περιφέρεια

Αναζήτηση έργων με βάση κριτήρια


Αναζήτηση

Αποφάσεις Ένταξης ΕΠ-ΕΠ

1

- ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, κλπ) ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
- ΓΟΥΡΝΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
δείτε όλες τις αποφάσεις»

Προσκλήσεις ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ

2

- Πληροφόρηση και επικοινωνία των ΕΦΔ και Φορέων Υλοποίησης

- Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου
- Υποστήριξη φορέων για ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση πράξεων
- Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας
δείτε όλες οι προσκλήσεις»

Κλείσιμο Προγράμματος

3

Σύμφωνα με το Άρθρο 62, Παράγραφος 1, του Κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου (11.07.2006), η δήλωση κλεισίματος συντάσσεται από την ελεγκτική αρχή και υποβάλλεται στην Επιτροπή το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου 2017. Το κλείσιμο των προγραμμάτων αφορά την οικονομική τακτοποίηση εκκρεμών δημοσιονομικών δεσμεύσεων της Ένωσης ...
περισσότερα»

Προσκλήσεις ΕΠ-ΕΠ

- Αναβάθμιση και συντήρηση του υφισταμένου δικτύου της ΔΜΕΟ
- Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ» - ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 22 - ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ
δείτε όλες τις προσκλήσεις»

Θεσμικό Πλαίσιο

Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε έγγραφα τα οποία συνδέονται με την υλοποίηση του ΕΣΠΑ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας", καθώς και με την υλοποίηση των δημοσίων έργων. Τα έγγραφα...
περισσότερα»

Κατάλογος Προμηθευτών

Η ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών / προσφερόντων υπηρεσίες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ, για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του...
περισσότερα»