ΕΠΕΠ | Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας

ΆξοναςΤίτλοςΠροϋπολογισμόςΥπολειπόμενος ΠροϋπολογισμόςΗμ/νίαΣυνημμένα
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 16: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» Ωρίμανση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του Άξονα Προτεραιότητας 11 5.000.000   28 / 12 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 03: «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» Κατασκευή / αναβάθμιση τμημάτων του αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου - ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας και συνδέσεων του βασικού (core) Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών - ΔΕΔ-Μ 37.500.000   18 / 12 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 7: «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)» Βελτίωση της συνδεσιμότητας νησιωτικών περιφερειών μέσω παρεμβάσεων σε υφιστάμενα αεροδρόμια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ της χώρας 5.000.000   17 / 12 / 2015
ΣΤ, «ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΠΑ» Επανάληψη Διενέργειας διαγωνισμού για το έργο "Αναβάθμιση και συντήρηση του Υφισταμένου Δικτύου της ΔΜΕΟ", νυν τμήματος της ΔΟΥ 49.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.   10 / 12 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 01: «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΘΕ/Π 215.000.000,00   30 / 11 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 01: «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (ΤΣ)» ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 41.000.000,00   30 / 11 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 16: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 1.680.000,00   30 / 11 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 16: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4.452.000,00   30 / 11 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 07: «ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΣ)» ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 35.000.000,00   30 / 11 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 05: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΕΤΠΑ)» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΕΔ-Μ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 41.500.000,00   27 / 11 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑΣ 03: «ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ (ΤΣ)» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΟΔ 418.382.353,00   27 / 11 / 2015
ΥΜΕΠΕΡΑΑ - ΑΞΟΝΑΣ 4: «ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (ΕΤΠΑ)» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΔΟΔ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 95.000.000,00   09 / 11 / 2015