Ανάρτηση Προκήρυξης και Περίληψης Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

grammes trenouΑνοικτός Διαγωνισμός του έργου «Μελέτη Ζήτησης Μεταφορών, Μελέτες Σκοπιμότητας και Αναλύσεις Κόστους-Οφέλους για ομάδα σιδηροδρομικών έργων του άξονα ΠΑΘΕ/Π». Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ και εδώ.