Ανάρτηση Προκήρυξης και Περίληψης Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού

    Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Ανοικτός Διαγωνισμός του έργου «Σύμβουλος υποστήριξης για το Διαχειριστικό κλείσιμο των έργων του ΕΠ "Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και την Έκθεση κλεισίματος».

Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να τα βρείτε εδώ και εδώ.